Argis Sp. z o.o. Producent wyrobów gumowych
Argis Sp. z o.o. Producent wyrobów gumowych
Argis Sp. z o.o. Producent wyrobów gumowych
 

Odporność kauczuków


Opis własności podstawowych materiałów stosowanych do www.omegasweden.org produkcji wyrobów technicznych i sznurów profilowanych


Rodzaj i oznaczenie
materiału

Zakres
temperatury Cheap RC Drones(oC)

Odporność na media
Kauczuk etylowo - propylenowy EPDM od -40 oC
do +130 oC
Odporny na:
gorącą wodę i parę wodną, płyny hamulcowe, trudnoplane ciecze hydrauliczne réplique Rolex,RC Quadcopters aceton, kwasy, zasady.
Nieodporny na:
oleje, benzynę, węglowodory aromatyczne.
Kauczuk nitrylowy NBR od -30 oC
do +100 oC
Odporny na:
oleje silnikowe, transformatorowe, opałowe,, płyny hydrauliczne, węglowodory alifityczne, propan, butan, benzynę, wodne roztwory soli, rozcieńczone kwasy i zasady w niewysokich temperaturach, wodę do +60 oC.
Nieodporne led light bulbs wholesale na:
oleje i smary silikonowe, płyny hamulcowe na bazie glikolu, ciecze typu fausses montres Rolex, stężone kwasy i ługi, węglowodory aromatyczne i chlorowane.
Kauczuk butadienowo - styrenowy SBR od -25 oC
do +100 oC
Ogólnego przeznaczenia.
Odporny na działanie wody oraz rozcieńczonych kwasów i zasad.
Kauczuk chloprenowy CR od -45 oC
do +100 oC
Odporny na:
oleje napędowe, oleje i smary silnikowe, freony, ozon, parę wodną, alkohole, réplique montre Rolex, roztwory soli, rozcieńczone kwasy, wodę.
Nieodporne na:
paliwa, węglowodory aromatyczne i chlorowane, estry, ketony.
Kauczuk silikowowy VMQ od -65 oC
do +250 oC
Odporny na:
oleje i smary mineralne, rozcieńczone roztwory soli, alkohole, płyny hydrauliczne, tlen, ozon.
Nieodporne na:
stężone kwasy i zasady, gorącą wodę, parę wodną, węglowodory alifatyczne i aromatyczne.
Kauczuk fluorowy FKM od -25 oC
do +200 oC
Odporny na:
ozon, promieniowanie ultrafioletowe, agresywne związki chemiczne, oleje i smary, kwasy nieorganiczne.
Nieodporny na: réplique de montres suisse
stężone kwasy organiczne, aceton, gorącą wodę, parę wodną, roztwory ługu sodowego i kwasów.

Argis Sp. z o.o. Producent wyrobów gumowych
  © 2009 by Argis Sp. z o.o. o firmie / katalog produktów / certyfikaty / odporność kauczuków / kontakt